Informacje o reniferach

Czy renifery są prawdziwe?
Każdy człowiek co najmniej raz w życiu zadał sobie pytanie czy renifery są prawdziwe. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Te zwierzęta, podobnie jak łosie czy jelenie, de facto istnieją.

Należą one do ssaków z rodziny jeleniowatych i są to niesamowite stworzenia.

Renifery w kulturze
Większości z nas kojarzą się one ze świętami, gdyż uważane są za pomocników świętego Mikołaja. I w rzeczywistości renifer Św. Mikołaja to najbardziej popularny i rozpowszechniony kulturowo wizerunek tego zwierzęcia. Co roku w okresie Bożego Narodzenia tysiące dzieci z zakątków całego świata tworzą rysunek renifera starając się prócz tego oddać jego piękno oraz wielką rolę. W końcu to renifery mają ciągnąć sanie świętego Mikołaja, co umożliwia mu na dostarczenie prezentów na gwiazdkę wszystkim osobom dziecku.

Renifery w przyrodzie
Z naukowego punktu widzenia, warto mieć na uwadze o tym, że te majestatyczne zwierzęta w przyrodzie dzielą się na gatunki i podgatunki. Wszystko uzależniony jest od tego, na jakim obszarze występują. Można zatem wyróżnić chociażby taki gatunek jakim jest renifer tundrowy, który trzeba do ssaków z rodziny jeleniowatych i zamieszkuje arktyczną tundrę oraz lasotundrę w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Sierść chroni ich przed mrozem występującym na tych terenach. Masa ciała reniferów wynosi od 55 do 318 kg, z kolei długość ciała to mniej więcej 150–230 cm. U obu płci występuje majestatyczne poroże. Jest to zwierzę roślinożerne, żywiące się głównie trawą, porostami i mchem. Wbrew powszechnej opinii, renifery nie są całkowicie udomowione. Mogą jednak być wykorzystywane jako zwierzęta wierzchowe, pociągowe, dostarczające mleka, mięsa, skór, kości i rogów. Ma to jednakże swoją cenę. Renifer z Alaski, bo tak też jest nazywane to zwierzę, od 2015 roku jest uznawany za gatunek zagrożony. Został objęty ochroną ze względu na spadek liczebności tej populacji w skali globalnej.
Polecam: renifer Św. Mikołaja.