Dopłaty do odszkodowań

Każdego dnia może dopaść nas nieprzyjemna sytuacja, podczas której nasz pojazd samochodowy ulegnie awarii bądź też weźmie udział w kolizji albo wypadku. W takich wypadkach jak najwcześniej należy zgłosić szkodę do ubezpieczalni samochodowej. Jeżeli już wszystko pójdzie po naszej myśli, to dane towarzystwo ubezpieczeń wypłaci nam odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym.

Natomiast wielokrotnie po wypłacie odszkodowania, znaczna część osób ma wrażenie, że ubezpieczyciel źle ocenił całą sytuację i zostało wypłacone zaniżone odszkodowanie. Jest to bardzo częsta sytuacja, z którą każdego dnia boryka się w rzeczywistości bardzo wiele osób. Co nam pozostanie zrobić w tak zaistniałych okolicznościach? Jeśli my również odczuwamy takie złudzenie, że pieniądze, które otrzymaliśmy od ubezpieczyciela zostały wypłacone jako zaniżone odszkodowanie i należy nam się znacznie więcej pieniędzy, to musimy zgłosić się do specjalistycznej firmy, która zajmie się tą sprawą i postara się odzyskać należne nam jeszcze środki finansowe. Po zgłoszeniu do danej firmy, musimy wypełnić specjalny formularz, który nakreśli całą sprawę, przy tym musimy sporządzić nasz kosztorys, dzięki któremu firma i jej pracownicy będą mieli podgląd na potencjalne szkody finansowe. Są to niezbędne działania, dzięki którym firma będzie mogła oszacować całą sytuację oraz stwierdzić, czy realnie warto walczyć o dopłatę do wypłaconego już odszkodowania przez ubezpieczalnie samochodową. Następnie w takich wypadkach firma deleguje do tej sprawy własnego pracownika, który jako fachowy i niezależny rzeczoznawca samochodowy ocenia całą sytuację a także sporządza swój własny kosztorys. Następnie oba kosztorysy zostają porównywane i jeśli niezależny rzeczoznawca określi, że de fakto doszło do niedoszacowania strat i wypłaty zbyt małego odszkodowania, to firma podejmie odpowiednie kroki, wedle których pousiłuje odzyskać należne nam środki finansowe. Jeśli wszystko potoczy się w zgodzie z planem to już po krótkim czasie firma powinna przekazać nam pozytywną informację. Tą informacją będzie bez wątpienia to, że ubezpieczyciel OC dopłaci nam do odszkodowania należną kwotę finansową, a my odzyskamy w całości pieniądze, które nam się zwyczajnie należały.
Więcej: niezależny rzeczoznawca samochodowy.