Mierniki do laboratorium

Pomiary elektryczne to rodzaj przeglądu instalacji elektrycznej, którego dokonuje elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia, potwierdzone zdaniem egzaminu państwowego. Służą zachowaniu bezpieczeństwa osób a także mienia. Jeśli w instalacji pojawią się przepięcia może dojść do awarii zasilanego nią sprzętu – i to jeszcze nie jest wielka strata.

Problem może pojawić się wówczas, gdy przez wadliwą instalację elektryczną dojdzie do pożaru. Choćby sama instalacja ma wiele zabezpieczeń, groźne sytuacje się zdarzają, dlatego przeprowadzanie pomiarów elektrycznych jest takie istotne. Zazwyczaj okresowo muszą być dokonywane w miejscach efektywności publicznej. Na prawdę bardzo często również w ramach przeglądu maszyn w fabrykach również realizowane są pomiary. Realizowane są też w nowych budynkach mieszkalnych przez elektryka, który wykonywał całą instalację. Do sprawdzenia instalacji elektrycznej potrzebne są multimetry. To niewielkie urządzenia za pomocą których można sprawdzić prąd, napięcie, indukcyjność oraz rezystancję. Dystrybutorzy sprzętu, który służy do wykonywania pomiarów przeprowadzają też szkolenia z pomiarów. Takie szkolenia mogą odbywać się w siedzibie dystrybutora urządzeń służących do pomiarów albo wynajętej przez niego sali szkoleniowej albo w firmie klienta. W siedzibie dystrybutora znajdują się stosownie przygotowane stanowiska, z których korzystają kursanci. Czasem szkolenia przeprowadzane są też on-line, choć raczej są to szkolenia przypominające nie dla nowych osób, które dopiero będą zdobywać uprawnienia. Podczas szkolenia można nauczyć się przygotowywania raportów a także analizy pomiarów. To może być przydatne szczególnie w zakładach pracy, w których takie pomiary dokonywane są cyklicznie. Podczas szkolenia kursanci dowiadują się zwykle, jak mierzyć instalację elektryczną niskich napięć, instalację przeciwporażeniową a także, co jakiś czas temu najbardziej popularne, fotowoltaiczną. Szkolenia są zwłaszcza przydatne osobom, które zajmują się bezpieczeństwem maszyn i urządzeń.

Sprawdź tutaj: zasilacze laboratoryjne.