Ile kosztuje obsługa notarialna

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym można w sposób oficjalny załatwić sprawy między stronami. Najczęściej notariusz potwierdza ważność umów, które dotyczą nieruchomości: mieszkań, domów oraz działek. 2 strony spotykają się w kancelarii notarialnej, by potwierdzić umowę kupna dystrybucji albo przepisania, czy darowizny nieruchomości.

Strona, która nabywa lokal albo ziemię otrzymuje akt notarialny, który jest bardzo ważnym dokumentem potwierdzającym własność. Będzie on potrzebny, by wziąć kredyt, czy na działce wybudować dom. Notariusz sporządza również umowy małżeńskie, które nazywane są intercyzami. Intercyza może być zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego albo w trakcie. Intercyza to rodzaj dokumentu, który porządkuje kwestie majątkowe w małżeństwie. Standardowo majątek wniesiony do małżeństwa wraz z jego zawarciem staje się wspólny. Jeżeli już zaś pośród małżonkami zawarta zostanie umowa, która nazywana jest intercyzą, może być całkiem inaczej. Intercyza chroni również majątek przed zobowiązaniami inwestycyjnymi drugiego z małżonków. Oznacza to, że – mając rozdzielność majątkową – nie powinno się w przyszłości spłacać zadłużenia swoim majątkiem. Warunkiem jest poinformowanie wierzyciela przed zawarciem z nim umowy o istnieniu intercyzy. W kancelarii notarialnej wytwarza się też kopie dokumentów z notarialnym potwierdzeniem tego, że są kompatybilne z oryginałem. Takie dokumenty wydawane są przez niektóre urzędy. Można także sporządzić je we własnym zakresie. W wielu wypadkach uczelnie wyższe oczekują od kandydatów na studia dokumentów potwierdzonych notarialnie w trakcie procesu rekrutacji. Notariusze to osoby zaufania publicznego. Są powoływani do pełnienia służby przez ministra sprawiedliwości i odpowiadają karnie oraz zawodowo za swoją działalność. Czynność, które tworzy notariusz są odpłatne. Wysokość stawki, czyli taksy, reguluje w rozporządzeniu ministerstwo sprawiedliwości. W wielu wypadkach stawka zależy też od wartości przedmiotu sprawy – im droższe mieszkanie, czy działka, tym większa będzie opłata za notarialną umowę.

Polecana strona: notariusz łódź widzew.