Usługi księgowe – oferta

Aktualnie żyjemy w dobie ciągle zmieniających się przepisów podatkowych, a zapisy poszczególnych ustaw czy rozporządzeń bywają ze sobą sprzeczne. Natomiast ich nieprzestrzeganie może skutkować wysokimi grzywnami i innymi, nieprzyjemnymi konsekwencjami. Więc ścisła współpraca między przedsiębiorcami a biurami rachunkowymi jest bardzo często obowiązkiem.

Zazwyczaj mikro i małe firmy nie zatrudniają etatowych księgowych. Mogą jednak korzystać z usług biura rachunkowego z Wadowic.
Jak zaczyna się współpraca z firmą księgową?
Współpraca zwykle rozpoczyna się od ustalenia jej zakresu. Oprócz usługami księgowymi, możliwe jest też zlecenie usług kadrowych, np. wyliczanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji urlopów, rozliczanie zwolnień lekarskich itp. Warunki prowadzenia księgowości w Wadowicach uzależnione są od formy opodatkowania, od ilości dokumentów księgowych – faktur dystrybucji oraz dokumentów zakupu i ponoszonych kosztów (faktur, paragonów, not obciążeniowych, delegacji i innych). Niezbędne jest też zapoznanie pracowników biura z profilem i zakresem działalności firmy. Po podpisaniu umowy wszystkie dokumenty rozliczeniowe raz w miesiącu trafiają do biura w formie papierowej lub elektronicznej. Biuro może również udostępnić program do wystawiania faktur VAT. Dedykowany księgowy wskaże kwotę i termin należnego podatku oraz przygotuje oświadczenie do przesłania drogą elektroniczną do właściwego urzędu skarbowego.
Kto korzysta z usług biura księgowego?
Firmy nie są jedynymi podmiotami korzystającymi z usług biur rachunkowych. Również stowarzyszenia i fundacje z Wadowic i okolic chętnie powierzają prawidłowe rozliczenie i opodatkowanie. Jako podmioty obracające pieniędzmi, mają one ustawowy obowiązek dokonywania sprawozdań finansowych. Także w tym przypadku nie złożenie deklaracji w terminie może powodować przykre konsekwencje. Warto zatem powierzyć pieczę nad rozliczeniami fachowcom. Osoby prywatne z kolei chętnie korzystają z sposobności przygotowania rozliczenia rocznego. Jeżeli dana osoba posiada kilka różnorakich źródeł zarobkowania, czy przekazywała darowizny pieniężne, właściwe wypełnienie rocznej deklaracji podatkowej może nastręczać trudności. Powierzenie rozliczenia zawodowej księgowej to gwarancja spokoju i prawidłowo spełnionego obowiązku podatkowego.

Zobacz także: biuro rachunkowe Wadowice.